Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-02-2014
Versió: 7.2a
Descripció:
  • EstdGrup: S'ha corregit un error en la finestra de l'aplicació que es produïa si hom afegia diversos camps agrupadors i després se n'eliminava algun.
  • EstdGrup: S'ha modificat la informació de l'arbre de camps per tal de mostrar els tipus dels camps i així permetre a l'usuari fer una selecció més adequada del tractament del camp (categòric o quantitatiu). En cas que es faci una selecció equivocada, per exemple marcar com a quantitatiu un camp que conté caràcters, es mostra un missatge informatiu.