Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-02-2014
Versió: 7.2a
Descripció:
  • MiraMon: S'ha millorat la importació de capes de l'ArcSDE molt grans. Fins ara el programa no importava cap entitat si no podia amb totes i a partir d'ara importarà fins on hi hagi memòria a l'ordinador, avisant que no ha estat possible recuperar tots els elements.
  • MMZ, MSA: S'ha corregit un error que no permetia tenir fitxers DSN vinculats a capes MiraMon que apuntessin a fitxers de bases de dades amb adreça relativa si estaven en carpetes amb noms amb accents.