Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-01-2014
Versió: 7.2a
Descripció:
  • MiraMon: S'ha corregit un error en què no s'importava bé un camp de tipus DATA provinent d'una capa de l'ArcSDE.
  • CanviPrj, CalcGeo, MM32: S'ha incorporat de forma completa un fals nord i un fals est a la projecció Albers Equal Area.
  • Taules de Geodèsia: S'ha incorporat el sistema de referència identificat amb "Albers_Equal_Area_Conic-California_Esf" propi de Califòrnia en model esfèric.