Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-01-2014
Versió: 7.2a
Descripció:
  • Emissiv: S'ha corregit un problema ocasional de gestió de la memòria que usa el programa.