Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-01-2014
Versió: 7.2a
Descripció:
  • WInterPNT, WGenVPol, WEtiquet: S'ha incorporat a aquestes aplicacions les funcionalitats d'utilitzar els fitxers recents com a fonts d'entrada, així com l'importador de formats general.