Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-01-2014
Versió: 7.2a
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un cas en què es produïa un fals avís d'error de lectura d'un fitxer de polígons POL reprojectat, malgrat ser un fitxer correcte. L'acceptació de l'error permetia continuar, però, de forma normal l'obertura del fitxer.
  • MM32: S'ha previst que, en el cas SDE, certes combinacions de connexions fallides i exitoses amb els servidors poguessin desestabilitzar el programa.