Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-12-2013
Versió: 7.2a
Descripció:
  • MiraMon (WMSA): S'ha implementat una finestra que mostra un llistat amb els fitxers "actualment oberts", "usats recentment" o "creats recentment".
  • MiraMon (WMSA): S'ha implementat una finestra d'exploració de fitxers i importació que permet escollir una capa, tant en qualsevol dels formats nadius del MiraMon (vectorials o ràster), com en format SHP, com a través de fitxers REL d'una base de dades ArcSDE. D'aquesta manera s'amplia el nombre de formats que poden ser usats com a fonts d'entrada de dades sense necessitat de fer una importació prèvia. Els tipus de fonts i formats suportats s'aniran ampliant en els propers mesos. Des de la nova finestra la capa seleccionada pot ser usada en les aplicacions de suport del MiraMon (MSA) com a capa d'entrada. A més, la finestra permet fer canvis de sistema de referència (projecció cartogràfica, etc) i també seleccionar un conjunt de dades per àmbit, a partir d'un fitxer marc o bé a partir d'una selecció per atribut, la qual cosa també estalvia la generació de processos intermedis explícits.
  • WBufDist: S'ha adaptat l'aplicació, incorporant les finestres d'exploració de fitxers recents i d'importació d'una capa en qualsevol dels formats acceptats.
  • MSA: S'ha adoptat un nou esquema de llinatge a les metadades. En lloc de propagar una llista de processos a cada capa en cada pas, la capa final es vincula a través del darrer procés a les metadades de fonts de dades (que al seu torn tenen documentats els processos previs). També es documenta cada paràmetre de cada procés per separat. Les MSA distribuïdes a partir d'ara aniran adoptant aquest nou estil de llinatge. És possible recuperar un comportament similar a l'antic a partir d'activar el paràmetre EstilLlinatge del MiraMon.par.
  • GeMM: S'ha redissenyat la pestanya de llinatge. El llinatge es mostra com un arbre de processos i fonts entrellaçats des de la capa final fins a les fonts originals. Els paràmetres de cada procés es mostren de manera individual. El botó dret dins de l'arbre permet una més fàcil edició del flux de treball que ha donat lloc a la capa. Si l'usuari necessita esborrar una capa intermèdia, cal que abans hereti el seu llinatge amb el GeMM per no perdre tota la història.