Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-12-2013
Versió: 7.1k
Descripció:
  • MM32: S'ha completat la solució implementada el 17-12-2013, relativa a problemes deguts a l'actualització al recent Internet Explorer 11. La millora evita que qualsevol descàrrega de fitxers o imatges efectuada a través d'Internet doni un resultat corromput (per exemple en descarregar les col·leccions de recursos d'Internet).