Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-12-2013
Versió: 7.1k
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un comportament que afectava l'obertura d'algunes capes. L'error era degut a la falta de control sobre si les noves estructures arbrades de llinatge de les metadades podien presentar dependències cícliques. Aquest error només es presentava en la v7.1j