Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-12-2013
Versió: 7.1j
Descripció:
  • DirectMM: S'ha compilat una nova versió que prepara algunes millores importants en les aplicacions de suport (MSA) que seran anunciades properament.