Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-12-2013
Versió: 7.1j
Descripció:
  • MM32: S'ha millorat la selecció per camps pertanyents a tesaurus. En concret els REL de capa de l'ArcSDE poden anar lligats a tesaurus i s'ha admès la consulta per atributs de camps d'aquests tesaurus.