Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-12-2013
Versió: 7.1j
Descripció:
  • MM32: S'ha millorat la rapidesa de descàrrega i visualització de capes ArcSDE en alguns casos.