Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-12-2013
Versió: 7.1j
Descripció:
  • MM32: S'ha implementat una solució al fet que en els ordinadors que han estat actualitzats al recent Internet Explorer 11, les llibreries d'accés a Internet del Sistema Operatiu contenen un error que fa que els dibuixats WMS/WMTS apareguin corromputs i/o tanquin l'aplicació.