Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-12-2013
Versió: 7.1j
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error en la consulta per localització de valors NODATA en ràsters que alhora fossin comprimits, NO indexats i de nombres reals.