Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-11-2013
Versió: 7.1j
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que només es previsualitzin les descàrregues de capes ArcSDE amb simbolitació. Això és útil per no haver de refrescar les capes sense simbolització després de descarregar-les.