Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-11-2013
Versió: 7.1j
Descripció:
  • MiraMon: S'ha detectat que en alguns accessos ODBC si la cadena de connexió conté caràcters especials, com accents, i no és en ANSI, les funcions de l'ODBC no funcionen correctament. S'ha fet les transformacions oportunes però hi ha combinacions que podrien presentar problemes, especialment en aplicacions de consola com VecSelec, per la qual cosa es recomana vivament evitar els noms amb accents en aquests casos.