Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-11-2013
Versió: 7.1j
Descripció:
  • WVecSele i VecSelec: S'ha donat suport als fitxers REL de l'ArcSDE i s'ha solucionat un error en què no es generava correctament una selecció sobre un fitxer de polígons que ja existís prèviament, malgrat haver-ne demanat la sobreescriptura.