Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-11-2013
Versió: 7.1j
Descripció:
  • GEMM: S'ha corregit un petit error en la importació de metadades en XML.