Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-11-2013
Versió: 7.1j
Descripció:
  • MM32, SDEMM, CalcIMG, Retalla, BufDist i CombiCap: S'ha fet que els fitxers ArcSDE no es generin enllaçats a tesaurus, tot millorant així diversos aspectes, particularment la rapidesa en la consulta per atributs.
  • MiraMon: S'ha actualitzat el mapa de les ortofotografies del PNOA a la col·lecció d'Espanya, a partir del nou servei del PNOA de l'IGN.