Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 11-11-2013
Versió: 7.1j
Descripció:
  • MM32 i SDEMM: S'ha corregit un error en què en obrir capes ArcSDE amb l'últim dels camps amb valors NULL i de tipus DATA es generava un registre massa gran i el programa es tancava.
  • MM32 i SDEMM: S'ha corregit un error en què no s'assignava correctament el tipus 'D' als registres de tipus DATA de capes ArcSDE.