Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-11-2013
Versió: 7.1j
Descripció:
  • WCombiCa: S'ha corregit un error en què, en el cas de capes ArcSDE, es creava una confusió entre l'extensió del fitxer i l'extensió de la capa a combinar.
  • CombiCap: S'ha corregit un error en què es perdien enllaços de taules en la combinació de capes ArcSDE amb capes no ArcSDE.
  • MiraMon: S'ha corregit un error que provocava que en determinades ocasions, molt concretes i molt poc freqüents, es podien perdre algunes seccions del REL en què s'indicava les relacions entre taules.
  • MiraMon: S'ha actualitzat la col·lecció de serveis WMS del MiraMon, afegint el nou servei del PNOA de l'IGN. EL servei que hi havia fins ara que penjava del web de la IDEE, deixarà de funcionar el 30 d'abril del 2014.