Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-10-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • Perfils: S'ha corregit el fet que que no s'arribava a mostrar la informació d'un determinat error i això desestabilitzava el programa.