Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-10-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • IsoMM: S'ha canviat el mode de gestió de memòria, fent-lo més robust per classificacions amb moltes bandes (diverses desenes) i classes (centenars) que donaven lloc a inestabilitats en la sol·licitud massiva de memòria en casos d'imatges de grans dimensions.
  • MM32: S'ha incorporat un publicador de dades obertes en la sessió del MiraMon (o d'altres que l'usuari esculli) a diversos formats. La nova eina permet, a partir d'un vector o d'un mapa, generar un MMZ (certificat o no) i/o un o diversos fitxers SHP amb la simbolització en un o diversos fitxers que segueixen l'estàndard SLD de l'OGC v.1.0 i un o diversos fitxers XML amb les metadades en format ISO19139. A la barra de botons del MiraMon s'ha afegit un botó addicional per a aquesta finalitat; per tal que aparegui el nou botó en aquesta nova barra "especial", cal indicar-ho al MiraMon.par a través de la nova clau BarraBotonsEspecial= de la secció [MiraMon]. En prémer el nou botó s'obre una finestra que permet seleccionar una de les capes obertes (vectorial o Mapa) o bé un fitxer i indicar si es vol generar un MMZ, SHP, etc. La finestra té una zona on es mostren els missatges a mesura que es van generant els fitxers, de manera que si hi ha mancances a les metadades, queden escrites i així l'usuari les pot copiar i corregir. Aquesta nova opció també es pot invocar en línia de comanda, de forma que ara l'MM32 es pot cridar amb nous paràmetres: /PUBLICMM (que indica que es vol publicar algunes de les capes a obrir), /MMZ= (que indica el nom de l'MMZ o MMZX a generar), /SHP= (que indica el nom de l'SHP a generar), /XML19139 (que indica que es vol generar les metadades en XML) i /SLD (que indica que es vol generar les simbolització en SLD).
  • SHPTop: S'ha corregit un error en l'exportació a SHP que generava una DBF incorrecta; aquest error es produïa en determinades ocasions quan la capa original no tenia cap camp que no fos geomètrico-topològic, de manera que la DBF quedava buida i s'omplia amb un camp numèric incremental però es feia de manera incorrecta.