Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-10-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • Vargram: S'ha solucionat un error en la interfície WVargram referent a la gestió de l'ajust del model quan es modelitza una única component "nugget".
  • SHPTop: S'ha fet una nova opció que permet triar si es vol conservar o no els camps geomètrico-topològics, típics dels formats del MiraMon, quan es genera un SHP a partir d'un fitxer MiraMon.
  • SHPTop: S'ha revisat la generació de les DBF a partir de fitxers SHP perquè en determinades ocasions es podia generar DBF no conformes a l'estàndard DBF IV.