Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-10-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error en la consulta per localització de vectors que es produïa en algun cas d'ús de la taula única i que causava que s'obtingués un resultat incorrecte (registre diferent de l'esperat).