Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 11-10-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • TIFIMG: S'ha adaptat a la lectura de les noves versions de metadades de les imatges Landsat provinents de GloVis (que estan canviant contínuament de criteri...). En aquest cas alguns canvis que afectaven la correcta importació dels canals tèrmics i també a la documentació d'alguns paràmetres radiomètrics (com el guany) per totes les bandes.