Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-10-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32 i SHPTop: S'ha corregit un error en l'exportació dels fitxers de polígons en format MiraMon que contenien forats en el seu interior.
  • SHPTop: S'ha corregit un petit error en l'escriptura de fitxers SHP a partir de fitxers MiraMon, que es produïa en determinades ocasions quan el fitxer SHP a crear tenia una extensió determinada.
  • MM32: S'ha solucionat un problema erràtic en la gestió del Títol de la caixa de la llegenda que podia provocar problemes d'inestabilitat del programa en les darreres versions compilades amb VisualStudio.