Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-10-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • IsoMM: S'ha incorporat a la interfície gràfica WIsoMM el criteri opcional /FITXER_SIGNATURES=. Recordeu que aquest paràmetre permet afegir les signatures espectrals de la llista com a categories inicials des de les quals començar el procés iteratiu de la classificació no supervisada.