Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-10-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • HDFIMG: S'ha generat màscares específiques per a la importació de les bandes de qualitat dels productes de MODIS MOD11A1 i MYD11A1. S'ha revisat la generació de màscares de qualitat en la importació dels productes de MODIS MOD09A1 i MYD09A1, ja que s'ha detectat algun error d'interpretació en les màscares compostes per dos bits, concretament confusions entre els valors 01 i 10.
  • AdapRas: S'ha incorporat el suport als dos nous format binaris ràster: "uinteger" i "uinteger-RLE" (format d'enters de 16 bits sense signe).
  • TIFIMG: S'ha realitzat millores en l'opció específica d'importació de les imatges Landsat-8 proporcionades per l'USGS (U.S. Geological Survey). Concretament s'ha completat la verificació de la implementació de la conversió natural (idèntica) del format enter sense signe de 16 bits, en versions anteriors es transformava a enter amb signe de 32 bits (cosa que generava valors idèntics, però a costa de fitxers més grans). També s'ha revisat la generació de les màscares de qualitat on s'havia detectat algun error d'interpretació en els bits intermedis de les màscares de qualitat formades per 2 i 4 bits.