Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-09-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • SHPTop: S'ha corregit un error en la documentació de les característiques topològiques dels fitxers Shape de polígons en els quals sempre es deia que eren de grups, fins i tot en els casos en què no ho eren.
  • SHPTop: S'ha corregit un error en la importació de fitxers Shape de punts en mode d'estructuració en què no s'estructuraven malgrat fos l'opció escollida.