Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-09-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32: S'ha donat suport a les combinacions RGB de 24 bits on cada component sigui una banda unsigned integer.