Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-09-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error introduït amb la reprojecció al vol de fitxers vectorials (11-12-2012) i que només es presentava en informar en la caixa de consulta per localització de coordenades de vèrtexs existents en fitxers en format VEC. L'error consistia a incorporar la imprecisió del cursor a la coordenada informada i, per tant, era minúscul en zooms de detall, però apreciable en escales molt generals.