Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-09-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • GeMM: S'ha ajustat la representació del nombre de xifres significatives adequat en mostrar el valor mínim i màxim d'un ràster de reals, tant de precisió simple com de precisió doble. El procés permet evitar escriure valors zero quan en realitat els valors són molt petits.