Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-09-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • GeMM: S'ha donat suport, en la pestanya d'informació temàtica, a imatges de tipus double (real de doble precisió) i double-RLE, que mostraven un missatge d'error.
  • SatCat: S'ha actualitzat el servei amb les darreres imatges Landsat 8.