Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-08-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32: S'ha evitat el fet que quan es demanava impressió de mapes en fitxers BMP/JPG des de la línia de comanda el procés sempre es duia a terme en base als controladors de la impressora instal·lada per defecte. Amb la millora feta, si no utilitzeu el paràmetre /DCMEMPRN realment la impressió es fa en base als controladors de la targeta gràfica de pantalla, que és l'opció recomanada ja que /DCMEMPRN pot fer que alguns textos de caixetins no tinguin la grandària exacta si la impressora per defecte no té ajustada la resolució nominal a 300 dpi.
  • MiraMon: S'ha donat suport a imatges unsigned integer i unsigned integer-RLE (que suporten enters en el rang [0, 65536]) en totes les aplicacions on tenen sentit (MM32, GeMM, IMGIMG, CalcIMG, etc). Amb el nou tipus numèric admès, les noves imatges Landsat 8 no han de ser emprades en fitxers long int (que ocupen el doble) per tal de no perdre precisió numèrica. Alhora, el nou format permet reconsiderar el comentari fet el 18-10-2007 sobre les lectures de fitxers TIFF.