Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-08-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • PNTBD: S'ha acceptat que la DBF del fitxer de punts sigui una DBF estesa, com també ho és la DBF resultant. En aquest cas s'avisa i s'indica una solució per si l'usuari no desitja una DBF estesa.