Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-08-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • TIFIMG: S'ha realitzat les adaptacions necessàries per a la importació específica d'un TIF multibanda Landsat-8 (sensors OLI i TIRS). Cal indicar de forma especial l'ús del format unsigned integer per a les bandes amb valors radiomètrics i la descomposició en màscares de qualitat amb els descriptors adequats de la banda original que compon totes les màscares.