Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 31-07-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • GeMM: S'ha resolt un problema que en fitxers d'arcs amb múltiples ciclats ocasionalment ensorrava el programa en entrar a la pestanya amb la vista de metadades en l'antic format DocDvc.