Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-07-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • AreaSGN: S'ha millorat alguns detalls de verificació dels paràmetres i fitxers que s'usen en el procés, com són la coherència del sistemes de referència de totes les capes, els permisos d'escriptura, finalització més adequada, etc.