Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-07-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • Mosaic: S'ha corregit un error en la documentació del màxim i el mínim dels valors del ràster resultat en format IMG. La documentació incorrecta del màxim i el mínim no afectava a la validesa del ràster resultat, però sí que podia afectar la seva visualització (s'usa en l'estirament de la paleta).
  • Mosaic: S'ha adaptat el mòdul perquè suporti imatges amb el nou format uinteger i uinteger-RLE.