Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-07-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MMZ: S'ha donat suport a imatges incrustades en la consulta per atributs durant la compressió de fitxer empaquetats MMZ, MMZX i ZIP.
  • MM32: S'ha solucionat un petit problema de redibuixat que es produïa en digitalitzar atributs en capes de polígons a partir dels valors de la llegenda quan el nou color a pintar era el transparent.