Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-07-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat un error en la modificació avançada (per exemple reducció del nombre inicial de colors) d'una paleta automàtica associada a un ràster. Aquest error només es produïa en les recents versions compilades en VisualStudio.