Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-07-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat un problema d'accés a la interfície de configuració corresponent a la simbolització constant de línies combinades d'una capa vectorial d'arcs. Aquest error només es manifestava en el codi generat en les recents compilacions amb VisualStudio (VS).