Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-07-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32: S'ha implementat un selector de bandes pels ràsters en JPEG2000 multispectrals (de més de 3 bandes) de manera que ara es pot escollir entre veure una de les bandes en escala de grisos o bé escollir-ne 3 per fer una combinació RGB.