Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-07-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit el fet que en les consultes per localització de ràsters amb valors reals de vegades apareixien decimals addicionals indesitjats que "embrutaven" el valor autèntic.