Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-07-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32: S'ha implementat l'opció de desar una capa d'un servidor WMTS com un fitxer REL5 que segueix una estructura piramidal i tessel·lada.
  • Retalla: S'ha implementat el retall de capes que provenen d'un servei WMTS tant per envolupant com per màscara.