Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-07-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32 i IMGIMG: S'ha incorporat dos nous formats binaris ràster: "uinteger" i "uinteger-RLE". Corresponen a un format enter sense signe de 16 bits, o sigui enters on el rang de valors admès és [0, 65535]. "uinteger" és el format binari pla i "uinteger-RLE" és la versió comprimida, que per defecte es genera indexada per a més velocitat d'accés. Progressivament els diversos mòduls de MiraMon que usen dades ràster aniran incorporant aquests dos nous formats; si s'usa una versió encara no-actualizada, la solució consisteix a transformar amb IMGIMG el format "uinteger" (o "uinteger-RLE") a "long" o "long-RLE", o sigui a un enter amb signe de 32 bits, que permet treballar amb la mateixa precisió tot i que amb un fitxer més gran.