Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-06-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error en la gestió de la VISTA_GENERAL de mapes on almenys una de les capes és de tipus ArcSDE i cal fer alguna projecció al vol.
  • MM32: S'ha corregit un error que provocava que en alguns casos es mantenia la selecció després de netejar-la.