Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-06-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error de lectura de mapes en què l'ordre de les seccions dels ràsters RGB no coincidia amb l'ordre d'obertura d'aquests. Això provocava que es llegissin de manera incorrecta les característiques de visualització.