Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-06-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error en la consulta per localització en ArcSDE on no es consultaven correctament camps i registres amb accents, apòstrofs i altres caràcters estranys.
  • CombiCap: S'ha corregit un error de memòria per a la combinació de fitxers polígon i ràster de resultat polígon amb herència de camps d'estadístics.
  • Ciclar: S'ha corregit un error en la generació d'un VEC a partir d'un POL per un camp numèric amb decimals en què les metadades quedaven mal documentades.